Sanatsal Bakış

SANAT NEDİR…

Tolstoy sanat hakkındaki soruya , “İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştı” cevabını vermiş.

Yani sanatçının hissettiklerini başkalarının da hissetmesi..
Yüzyıllardır, sanat, insanlar tarafından yalnız eğlence amaçlı değil, başka amaçlar için de kullanılmıştır. İlk insanların mağara resimleriyle anlaşmaya çalışmaları dans ritüelleriyle acılarını, sevinçlerini, korkularını ve daha birçok duygularını anlamaları ve anlatmaları bu durumun en somut örneğidir. Aslında insanlar, sanatın dilini ve gücünü çok daha önce keşfetmiş ve kullanmıştır.

Teknolojinin oldukça geri olduğu çağlarda inşa edilen büyük tiyatrolar da o çağlarda sanata belki bugünkünden daha farklı bakıldığının ve daha özel anlamlar yüklenildiğinin bir göstergesidir. Bir nedenle bizler, zamanla sanatı hayatımızdan çıkarmış, uzaklaştırmış, onu boş zaman etkinlikleri kategorisinde sınıflandırılmış ve sanat yapmayı üst düzey entellektüalite gerektiren etkinlikler dizisi olarak tanımlamışızdır.
Çağımızda ise bizler, sanatın iyileştirici gücünü yeniden keşfettik, işte bu yüzden bilimsel çalışmalara yöneldik.
Sanatın gücünü kullanmalıyız.
Ressamlar, müzisyenler, tiyatrocular, şairler, heykeltıraşlar, seramikçiler, sinemacılar, fotoğraf sanatçıları… Tribünden sahaya inelim…. Seyirci kalarak maçı kazanamayız….

Türkiye’nin sorunlarını ortaya koyalım, konuşalım. Neşemizi, coşkumuzu, hüznümüzü, umutlarımızı yani hissettiklerimizi ürünlerimize yansıtalım. Sanat üretelim, sanat konuşalım. Türkiye’yi konuşalım, tarafsız ve kavgasız..

Sorunlara sanatsal çözümler bulalım. İçinde sevgi olsun, saygı olsun,
Sorunlara sanatsal bakışımız olsun. İçinde halk olsun.

SANATSAL BAKIŞ… HALK TV’ DE
SANATSAL BAKIŞ’IN İŞLENİŞİ…

Gördüğü bir çiçek, okuduğu bir kitap, izlediği bir oyun, bir film, televizyondaki herhangi bir görüntü, ya da haber, sanatçıyı etkileyebilir. Yani; sanatçıyı duygu yönünden besleyen kaynak, onun etrafındaki her şey, onu saran doğal ve toplumsal çevredir. Sanatçı ortak yaşamın gerçeklerine uzak kalamaz. Bu nedenle ülkemizde yaşananlar –gündelik hayatın gerçeklerinden, muhtemel gelişmelere kadar- sanatçıyı etkilemektedir. Bunu yadsıyamayız. Sanatçı yine Tolstoy’un dediği gibi (bencil bir yaşam süremez) sürmemelidir de.

Biz bu televizyon programında, Türkiye’nin gerçeklerine yabancı olmayan, gündelik siyasi gelişmelere duyarlı, duyarlılığını sanat ürünlerine yansıtan, çözüm arayan sanat insanlarımızı bir araya getirmeyi amaçladık. Değişik sanat dallarında faaliyet gösteren 4 veya 5 sanatçımızı bir araya getirip, sanatçı yönlerini, ürünlerini icrada besledikleri duyguları, toplumsal çıkmazlarımızdaki çözüm önerilerini tartışıp konuşacağız bu programda.

İsteyen sanatçımız, kendini, ürünleri ile de ifade edebilecek, canlı performans yapabilecek. Toplumsal sorunları dile getirirken, izleyici ile olan iletişimde kendi görsellerini kullanabilecek, anlatımda sanatın gücünü, farklılığını ve zenginliğini kullanabilecek.

İzleyicinin sorunlarını, sanatçının da duyduğunu, hissettiğini, yaşadığını, sanatın gücünü kullanarak farklı bir tat ve söylemde ifade edebilecek.

Zaman, tribünden sahaya inme zamanı, sessiz durmama zamanı. Taşı yontan çekiç, boyayı tuvale aktaran fırça, kâğıt üzerindeki nota, haydi görev başına. Zaman bu zaman..
Sanatsal bir ortamda, sanatın değişik yelpazesinde faaliyet gösteren sanatçılarımızı HALK TV’DE SANATSAL BAKIŞ programına bekliyoruz.
Sevgi ve saygılarla….

SANATSAL BAKIŞ… HALK TV’ DE